Reziliența prin cultură. Justiția Memoriei | M. S. Martin - Corectitudinea politică și neocomunismul

Data : sâmbătă, 24 iunie, 2023
Loc desfășurare : Spandugino Podcasts

Podcastul „Reziliența prin cultură” propune repere și idei pornind de la care putem converti provocările actuale în ocazii de întărire interioară, deschidere spirituală și renaștere comunitară.

De ce America de azi ne privește pe toți într-un grad atât de mare? Care a fost visul american al lui Martin S. Martin? Ce înseamnă, de fapt, cuvântul „woke”? Dar expresia „cancel culture”? Cum a fost posibil să se ajungă la o asemenea criză a Americii? În privința noilor retorici neomarxiste, ce s-a schimbat în raport cu marxismul tradițional: conținutul sau limbajul? Ar înțelege America actuală mai multe lucruri despre ea însăși dacă ar învăța mai bine despre comunism? Ce este „teoria critică” aflată la baza ideologiei woke și în ce constă rolul Școlii de la Frankfurt în propagarea acesteia, îndeosebi în mediul universitar american? Aceste stafii neomarxiste care bântuie acum America și Europa sunt dispozitive ale urii sau ale unui aparat de salvare a umanității? În suita de dialoguri care se subsumează seriei de conferințe „Justiția memoriei”, reputatul medic și eseist Martin S. Martin și Cristian Pătrășconiu, publicist și scriitor, ne propun o pertinentă analiză a mecanismului politic și cultural prin care neomarxismul, corectitudinea politică, woke-ismul și alte curente din aceeași sferă de gândire domină în acest moment Statele Unite, erodând ideea de bază a democrației și drepturile inalienabile ale omului.

8:53 „În momentul de față, există o Americă din care voci noi, care nu au fost auzite până acum, declanșează o campanie de reacție la mișcarea woke, care a ajuns la un punct mare: este și instituționalizată și este și primejdioasă. Lumea nu prea i-a dat atenție, nu prea a înțeles ce se întâmplă cu mișcarea woke.”

17:31 „Vine de la oamenii de stânga, marxiști în suflet, care au înțeles, prin anii ’60, că marxismul care pune baza revoluției sociale pe rebeliunea împotriva asupririi, a exploatării, și pe proletariatul care e clasa revoluționară capabilă să răstoarne societatea prin insurecția armată și apoi să reconstruiască societatea eliminând clasele vinovate și ridicând clasa pozitivă, reeducată (asta a fost teoria lui Marx) – ei au înțeles că nu se poate, că nu are realitate.”

25:28 „Pentru că, atunci când primii europeni neomarxiști au ajuns în America, nimeni nu vorbea rău despre capitalismul american. Ei sunt, în principal, grupul de la Școala de la Frankfurt, care au fost priviți de comuniștii clasici drept revizioniști și au fost repudiați. În Europa, ei n-au avut priză.”

32:26 „Teoria critică spune că nimic din ce este în societatea existentă nu e bun, astfel încât trebuie să-ți arăți nemulțumirea și opoziția pentru fiecare element al societății. Ei au adus în teoriile politice – pe lângă teoriile politice însele, care erau și la Marx, și la anarhiști, la troțkiști –, au adus neuroștiințele, psihologia, artele (domeniile de știință care se referă la evoluția omenirii) și au îmbogățit marxismul cu elemente de critică de film, de estetică...”

39:05 „Basmul neomarxismului e foarte șubred și la fiecare încheietură se vede legătura directă cu basmul marxist clasic sau de unde i se trage originea. Dar el este la fel ca basmul marxist, care va aduce fericire. Într-un fel, amândouă sunt niște religii, niște credințe care, când sunt îmbrățișate, duc la o acceptare a lor, la o promovare a lor, la legarea de ele, așa cum o religie face cu credincioșii ei.”

Conferința din seria Justiția Memoriei, cu Martin S. Martin este disponibilă aici: https://www.youtube.com/watch?v=OuiasVSusa0

Galerie video