Despre noi

Editura Spandugino, fondată în 2008, promovează un model cultural al calității. Ne-am propus să acordăm importanță și să dăm amploarea cuvenită instituției mentoratului, a dialogului și a recuperării memoriei. Viziunea noastră este strâns legată de convingerea că fără înțelepciunea provenită din experiență, fără modele, fără consolidarea unui țesut bazat pe valori profund umane între indivizi și fără o cultură a dialogului, nicio comunitate nu poate să supraviețuiască. Pariul nostru este accesul spre universalitate și ieșirea din limitele particularului, prin îndepărtarea prejudecăților și a barierelor culturale de orice fel. În politica noastră editorială de promovare a cărților și autorilor, ținem mult la prezența autorilor în cadrul protocolului de lansare a cărților, conștienți fiind de cât de mult avem de învățat unii de la alții.


Site-ul www.edituraspandugino.ro este administrat de către Editura Spandugino SRL, cu sediul în Strada Docenților, nr. 18, subsol, camera 1, sector 1, Bucureşti, România, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/17186/2007, identificată prin Cod Unic de Înregistrare 22410885 şi are calitatea de vânzător al bunurilor şi serviciilor oferite.

Editura Spandugino are dreptul, în totalitate şi în mod unilateral, de a folosi, modifica, adăuga, şterge toate materialele, datele şi informaţiile conţinute la orice moment de către site-ul www.edituraspandugino.ro, fără notificare prealabilă. Editura nu este răspunzătoare faţă de utilizatori pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile pe site.

Toate informațiile referitoare la produsele, evenimentele şi serviciile afișate pe site-ul Editurii Spandugino sunt oferite cu titlu informativ şi pot suferi modificări neanunţate. 

Prin accesarea site-ului www.edituraspandugino.ro, utilizatorul final se angajează să nu desfăşoare activităţi care pun în pericol buna funcţionare a site-ului, a serverului, securitatea informaţiilor și să nu creeze nicio daună, față de Editura Spandugino sau oricare persoană fizică sau juridică, daună sancţionată ca atare de legislaţia română. (Prin utilizator final se înțelege orice persoană care accesează orice pagină sau resursă din cadrul site-ului www.edituraspandugino.ro, indiferent dacă este sau nu utilizator înregistrat.)

În momentul în care utilizatorul final își creează sau își actualizează contul său de utilizator, acesta se angajează să introducă şi să menţină datele sale de identificare complete şi corecte.