Legea aplicabilă. Litigii

Drepturile și obligațiile utilizatorilor site-ului www.editurapsandugino.ro și ale Editurii Spandugino, prevăzute de Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc Termenii și Condițiile, respectă și se supun legislației române în vigoare. Orice litigiu apărut din sau în legătură cu Termenii și Condițiile va fi soluționat pe cale amiabilă, iar în cazul în care Părțile nu se înțeleg, competența revine instanțelor judecătorești competente după lege.