Opere Alese • Informatică
Selected Papers • Computer Science


Academician, Profesor Universitar, Doctor în Matematică, Cercetător Interdisciplinar. Născut pe   1 martie 1925, Solomon Marcus este fiul Simei şi al lui Alter Marcus. A urmat şcoala generală şi liceul în Bacău , absolvind Liceul „George Bacovia” (acum Colegiul Naţional „Ferdinand I”) în 1944. Între 1945 şi 1949 a urmat cursurile Facultăţii de Matematică, la Universitatea din Bucureşti, pe care o absolvă în 1949 cu Diplomă de Merit. A fost numit Asistent universitar în 1950, Lector în 1955, Profesor asociat în 1964, Profesor în 1966, Profesor Emeritus al Universităţii din Bucureşti în 1991. A obţinut titlul de Doctor în Matematică în 1956, cu o teză despre „Funcţiile monotone cu două variabile". În 1968 a obţinut titlul de Doctor docent al Universităţii din Bucureşti. A fost ales Membru Corespondent al Academiei Române în aprilie 1993 şi Membru Titular al Academiei Române (Academician) în decembrie 2001. Printre domeniile sale de cercetare şi profesorat se numără diverse ramuri ştiinţifice, de la analiza matematică, informatica teoretică, teoria măsurii şi topologia generală, până la lingvistică, istoria şi filozofia matematicii, poetică, semiotică şi aplicaţii ale matematicii în ştiinţele naturii sau în ştiinţele sociale. Încă de la începutul carierei sale, Solomon Marcus a dat dovadă de un interes profund în ceea ce priveşte problemele educaţiei şi de o puternică voinţă de a crea premisele unei relaţii deschise şi constructive între profesor şi elev/student.

Gheorghe Păun este un strălucit matematician și informatician, a cărui operă de cercetare în domeniul calculului membranar, lingvisticii computaționale și teoriei limbajelor formale este apreciată la nivel internațional. Este membru titular al Academiei Române, Președinte de onoare al International Membrane Computing Society, membru al Academia Europaea. De-a lungul activității sale excepționale de cercetare, redată de-a lungul a sute de articole științifice și numeroase volume de specialitate, Gheorghe Păun a păstrat o strânsă legătură cu Solomon Marcus care, în 1977, i-a coordonat teza de doctorat la Universitatea din București, iar mai târziu, a răspuns la discursul său de recepție la Academia Română.„Profesorul Solomon Marcus a lăsat în urma sa o operă imensă, întinsă pe multe decenii, prinsă în sute de articole de specialitate și mii de intervenții în presă și acoperind mai multe domenii – (analiză) matematică, lingvistică (matematică), poetică (matematică), informatică, semiotică, istoria și filosofia științei, aplicații ale matematicii și informaticii, educație etc. Volumele de față încearcă să contureze o imagine a contribuțiilor profesorului Solomon Marcus la informatică – de la automate și limbaje formale, din primii lor ani de dezvoltare, la bioinformatică, direcție de cercetare în plină creștere la vremea noastră. Împreună cu bibliografiile de la sfârșitul volumului al doilea (lista tuturor articolelor de informatică și lista tuturor cărților la care Solomon Marcus este autor, coautor sau editor), aceste volume arată cât de mult îi datorează informatica (teoretică, dar nu numai) românească. Sunt încredințat că, în acest fel, cititorul va aprecia încă o dată acest lucru – eventual se va apropia de numeroasele probleme deschise care au fost formulate în aceste lucrări, multe nerezolvate complet sau chiar neabordate încă.”  Gheorghe Păun (editor)

**

În peste 800 de pagini, ediția „Opere alese – Informatica“ (Editura Spandugino) prezintă o bună parte din contribuțiile avangardiste ale profesorului Solomon Marcus în domeniul informaticii, de la automate și limbaje formale, din primii lor ani de dezvoltare, la bioinformatică, direcție de cercetare aflată în plină creștere în ultimele decenii ale secolului XX și consacrată ca domeniu fundamental de cercetare în zilele noastre. Conform precizărilor editoriale, selecția a fost făcută din peste o „sută de lucrări, răspândite de-a lungul a mai mult de o jumătate de secol, încă înainte de apariția internetului și a suporturilor electronice, publicate în cele mai diverse locuri“. „Pentru informaticieni, volumele de față sunt o dovadă și o provocare la a-l citi, reciti și continua […]. Profesor desăvârșit, contagios, cu numeroși cercetători care se revendică a-i fi discipoli, din România până în Japonia și până în Canada, Solomon Marcus a introdus un ordin de mărime special în matematica românească, prin productivitate și ca impact (citări, continuări), dar impune și un nou ordin de mărime în ceea ce privește perenitatea operei sale“ declară într-o elegantă și documentată prefață acad. Gheorghe Păun.

Academia Română 


Solomon Marcus: „Pentru mine, jumătate din viaţa Facultăţii de Matematică a fost viaţa mea.”

Conferință cu prilejul aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea Facultăţii de Matematică a Universităţii din Bucureşti 

29 august 2013