Mihaela Mancaș

interiorcc.jpg

Mihaela Mancaș este profesor emerit al Universității din București, specialistă în stilistică literară, istoria limbii române literare, poetică, retorică și traducătoare din limba franceză. Este absolventă a Facultății de Filologie din cadrul Universității din București, promoția 1962. Din  1964 participă la ședințele Cercului de poetică și stilistică înființat și condus de Tudor Vianu, Al. Rosetti și Mihai Pop. În perioada 1969–1970, urmează un stagiu de specializare în Italia, la Universitatea din Roma, sub îndrumarea Rosei del Conte. A publicat numeroase volume de stilistică literară și de istorie a limbii române literare, precum și peste 80 de articole în reviste de specialitate din țară și din străinătate. A contribuit la elaborarea unor volume colective și a unor dicționare fundamentale din domeniul lingvisticii. Este membră a Societății Române de Lingvistică și a Societății de Științe Filologice. Dintre scrierile sale, amintim: Stilul indirect liber în româna literară (Ed. Didactică și Pedagogică, 1972); Istoria limbii române literare (Tipografia Universității din București, 1974); Limbajul artistic românesc în secolul al XIX-lea (Ed. Științifică, 1983); Limbajul artistic românesc în secolul XX (Ed. Științifică, 1991); Limbajul artistic românesc modern. Schiță de evoluție (Ed. Universității din București, 2005); Tablou și acțiune. Descrierea în proza narativă românească (Ed. Universității din București, 2005); Lexicul afectivității și poezia românească din secolul XX (Ed. Universității din București, 2014); Metafora afectivității în poezia românească (Ed. Universității din București, 2020); Stil și stilistică, vol. I–II (Ed. Universității din București, 2022); volume în colaborare: Structuri tematice și retorico-stilistice în romantismul românesc (Ed. Academiei, 1976); Dicionário romeno-português (Porto Editora, 1977), Dicționar general de științe. Dicționarul științelor limbii (Ed. Științifică, 1997; ed. a 2-a, revăzută și adăugită, Dicționar de științe ale limbii, Ed. Nemira, 2001; ed. a 3-a, Ed. Nemira, 2005). Activitatea științifică și universitară a Mihaelei Mancaș este omagiată în volumele: Text și discurs. Omagiu Mihaelei Mancaș (Ed. Universității din București, 2011) și Limbă, societate, cultură. In honorem Liliana Ionescu-Ruxăndoiu și Mihaela Mancaș, vol. I–II (Ed. Universității din București, 2021).

Pret 30,00 RON

Explorând diferitele forme de manifestare a frumosului prin arta cuvântului scris, stilistica literară reliefează evoluția limbii române în diacronie, dar și într-o relație directă, vie și armonioasă cu literatura. Elaborat la cele mai înalte standarde ale cercetării lingvistice, rodul unor îndelungate și minuțioase incursiuni în aria contribuțiilor teoretice structuraliste, Dicționarul de stilistică al Mihaelei Mancaș ne propune un corpus de termeni esențiali pentru analiza poetică și estetică a creațiilor literare, precum și o suită de elemente critico-retorice și naratologice, ilustrate prin decupaje revelatoare din literatura română și universală.

Episodul de podcast, din seria Reziliența prin cultură, cu Mihaela Mancaș, poate fi urmărit aici: youtube.com/spandugino