Irina Bădescu

Irina Badescu

IRINA BĂDESCU (Cluj, 4 noiembrie 1938 – București, 18 aprilie 2019) a fost unul dintre cei mai activi și mai competenți profesori universitari, cercetători și traducători români în domeniul literaturii franceze a secolului al XVIII-lea, al civilizației franceze a Vechiului Regim, al teoriei literare, al francofoniei literare, al literaturii canadiene, cu zeci de publicații de specialitate în reviste de prestigiu din țară și din străinătate, cu un număr impresionant de participări la colocvii și congrese internaționale, ea însăși organizator de întâlniri științifice internaționale. Istoria intelectuală, literatura franceză, semiotica, literatura comparată, istoria mentalităților au constituit zonele de predilecție ale activității sale didactice și de cercetare, domenii în care a adus contribuții de prim rang.

Pret 85,00 RON

Fragil, cuvântul întrupat este rezultatul unui substanțial demers pluridisciplinar, situat la confluența dintre literatură, istoria mentalităților, semiologie și antropologie culturală. Izvorât dintr-un amplu proiect de cercetare conturat de Irina Bădescu, volumul sistematizează articolele, studiile, prelegerile și prefețele pe care autoarea le-a publicat de-a lungul timpului în ediții critice și în prestigioase reviste de specialitate, dar și o serie de texte inedite, păstrate în manuscris.