Gheorghe Păun


Gheorghe Păun este un strălucit matematician și informatician, a cărui operă de cercetare în domeniul calculului membranar, lingvisticii computaționale și teoriei limbajelor formale este apreciată la nivel internațional. Este membru titular al Academiei Române, Președinte de onoare al International Membrane Computing Society, membru al Academia Europaea. De-a lungul activității sale excepționale de cercetare, redată de-a lungul a sute de articole științifice și numeroase volume de specialitate, Gheorghe Păun a păstrat o strânsă legătură cu Solomon Marcus care, în 1977, i-a coordonat teza de doctorat la Universitatea din București, iar mai târziu, a răspuns la discursul său de recepție la Academia Română.

Caută din nou ce te interesează