George Bondor

George Bondor

George Bondor este profesor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, unde predă cursuri de filosofie contemporană, fenomenologie, hermeneutică și gândire critică. Bursier al Alexander von Humboldt-Stiftung în 2006-2007, este editor fondator al revistei Meta: Research in Hermeneutics, Phenomenology, and Practical Philosophy, dar și coordonator al colecției „Sophia”, la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”. Pe lângă numeroase articole și volume colective publicate, este autorul unor cărți apreciate în lumea academică: Locul metafizic al străinului (în colaborare cu Ștefan Afloroaei și Corneliu Bîlbă) (2003), Dansul măștilor. Nietzsche și filosofia interpretării (Premiul „Ion Petrovici” al Academiei Române – 2008), Dosare metafizice. Reconstrucție hermeneutică și istorie critică (2013)..

34,00 RON

Puțini sunt filosofii care au influențat cultura secolului XX așa cum a făcut-o Friedrich Nietzsche, care sondează adâncimi nebănuite ale umanului, suscitând interpretări, dar și neînțelegeri la fel de radicale. Concepte precum voința de putere, evaluarea, supraomul, eterna reîntoarcere și nihilismul au cunoscut reverberații puternice nu doar în filosofie, ci și în artă, literatură, psihologie, istoriografie, ba chiar și în biologie, construind un labirint de idei în care sunt imbricate, potrivit unei arhitecturi insolite, dispoziții critice și exerciții genealogice, pentru înțelegerea cărora este nevoie de o ghidare abilă. Cartea lui George Bondor oferă o astfel de îndrumare erudită prin labirintul filosofiei lui Nietzsche, sub forma unei exegeze extrem de riguroase: de-a lungul ei, vom putea surprinde „dansul măștilor” – în jocul căruia profunzimea se împletește, până la confundare, cu suprafața –, dar și pătrunde dramaticul experiențelor de gândire nietzscheene, în care fundamentele de până atunci ale scenariului metafizic al lumii, precum eul, conștiința, substanța sau spiritul, sunt chestionate și reduse la statutul de simple iluzii și aparențe.

Episodul de podcast, din seria Reziliența prin cultură, cu Bogdan Tătaru-Cazaban, poate fi urmărit aici: https://bit.ly/Bogdan-Tataru-Cazaban