Furnizori

Nici un furnizor

Daniel Cristea-Enache

Daniel Cristea

Daniel Cristea-Enache, doctor în Filologie (summa cum laude), este conferențiar universitar la Facultatea de Litere, Universitatea din București. Critic și istoric literar, este director al revistei online Literatura de azi. A fost Guest of the Rector la New Europe College (2013–2014). Publicând 18 cărți și peste 1.000 de cronici, a primit numeroase premii și distincții literare. În 2019 a fost ales vicepreședintele European Writers’ Council. A primit Premiul de debut al revistei România literară, Premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor din România și Premiul „Titu Maiorescu” al Academiei Române pentru volumul Concert de deschidere (2001), Premiul pentru critică și istorie literară al Asociației Scriitorilor din București pentru volumul Un om din est. Studiu monografic (2006), Premiul pentru critică literară acordat de Ministerul Culturii pentru volumul Timpuri noi. Secvențe de literatură română (2009), Premiul Cartea anului al Asociației Revistelor, Imprimeriilor și Editurilor Literare pentru volumul Aproape liber (2016), Premiul pentru critică, eseu și istorie literară al Uniunii Scriitorilor din România pentru volumul Linia de contur – Cronici literare I (2019), Premiul „Scriitorul Anului” pentru volumul Linia de contur – Cronici literare II (2021).

Pret 45,00 RON

Pentru Daniel Cristea-Enache, scrisul este o formă de viață, prilejuindu-i o necontenită imersiune în realitatea imediată, din care captează imagini și tușe esențiale, portrete în filigran creionate cu subtila artă a detaliului psihologic, dar și impresii personale, străbătute de forfota marilor orașe ori, dimpotrivă, de murmurul liniștitor al naturii mereu primitoare.

Pret de baza 58,00 RON Pret 46,40 RON

„Din 1995 și până astăzi, aproape fără întrerupere, Daniel CristeaEnache a publicat cronică literară în reviste (Adevărul literar și artisticCaiete criticeRomânia literară și altele), adunată în câteva volume: Concert de deschidereBucurești Far West. Secvențe de literatură românăTimpuri noi, iar acum în ampla culegere de față. Niciunul dintre colegii lui de generație n-a dat dovadă de atâta consecvență, deși destui au început, ca și el, prin a scrie critică de întâmpinare, renunțând însă relativ repede, atrași de felurite miraje. Daniel Cristea-Enache rămâne cronicarul literar al generației 2000. Consacrate cu precădere, în primii ani, unor autori aparținând generațiilor vechi, cronicile lui se ocupă tot mai des de scriitorii tineri. Volumele succesive oferă un catalog cvasicomplet al poeților, prozatorilor și criticilor generației 2000, ca, de altfel, și al celor din generațiile anterioare.”

Nicolae Manolescu

(din Istoria critică a literaturii române, ediția a II-a)


„Volumul de față este dedicat prozei (romane, nuvele, povestiri) și literaturii subiective (non)ficționale (memorialistică, jurnale, epistolare, autobiografii, cărți de călătorii, volume cu documente din arhivele CNSAS, cărți de dialoguri, eseistică filtrată biografic, publicistică ficționalizată). Pentru prima oară într-o carte a mea de cronici, proza «obiectivă» e împletită cu literatura «subiectivă», în interiorul unei aceleiași generații, confruntată cu un context istoric.”

Daniel Cristea-Enache

Pret 60,00 RON

În completarea volumului de studii critice dedicate prozei, Daniel Cristea-Enache sistematizează, în Linia de contur – Cronici literare II, o valoroasă panoramă a poeziei românești din ultimul secol, de la creația lirică a lui George Bacovia până la antologiile autorilor contemporani.

Episodul de podcast, din seria Reziliența prin cultură, cu dl.  Daniel Cristea-Enache, poate fi urmărit aici: https://bit.ly/2Ud1H3d