Elena Manoilescu

Ideea, răspândită, că în spatele oricărui bărbat de succes se află o femeie puternică își află confirmarea și în cazul relației profesorului, inginerului, economistului, sociologului, industriașului și omului politic Mihail Manoilescu cu soția sa Elena (1895–1967). Solidară cu toate acțiunile în care a fost angrenat acesta, ea nu s-a limitat să îi asigure, ca atâtea alte partenere de viață, sprijinul discret și refugiul domestic atât de necesar, măcar din timp în timp, unei personalități publice, ci s-a implicat concret în toate demersurile lui, împărtășindu-i nemijlocit atât succesele, cât și eșecurile.

O anumită complementaritate temperamentală a asigurat acestei legături o trăinicie de nezdruncinat. Aflată în vădit contrast cu firea extravertită a soțului ei, a cărui vervă și sociabilitate explozivă polarizau instantaneu atenția oricărui anturaj, Elena Manoilescu prefera agitației publice tihna căminului, căldura protectoare a mediului familial. Ieșea rar în lume, însă, sub aparența acestei retractilități, a participat, prin intermediul soțului său, ale cărui decizii le-a influențat într-o măsură considerabilă, la toate mișcările importante de pe scena politică a vremii. Așa cum mărturisește ea însăși, de-a lungul întregii lor vieți de familie cei doi au respectat nesmintit regula „ceasului sacrosanct” de după masa de seară în cursul căruia dezbăteau ca doi parteneri egali, problemele actualității, dar și un întreg spectru de probleme teoretice de facturile cele mai diverse.

Cultă, poliglotă, înzestrată cu o inteligență vie și cu o curiozitate extinsă asupra tuturor aspectelor realității, Elena Manoilescu a ținut în asemenea măsură pasul cu evoluția gândirii ilustrului ei soț, încât memoriile sale se constituie și într-o introducere exemplară în doctrina economică, universal apreciată, a acestuia. Sfârșitul tragic al amândurora pune o pecete de sânge pe dubla biografie a unui cuplu pilduitor de români idealiști pe care cititorul de astăzi și din viitor merită să îi cunoască în toată complexitatea zbuciumatei lor existențe.

Mihai Dinu

Pret 35,00 RON

Cartea de față, scrisă cu toată ardoarea proprie unui temperament pasional, se prezintă ca un dublu portret: al personalității polivalente a lui Mihail Manoilescu și al soției care i-a stat nedezmințit alături în toate avatarurile unei vieți marcate de momente de apogeu, dar și de prăbușiri tragice. Autoarea nu și-a propus să scrie o biografie romanțată și, cu atât mai puțin, o cronică obiectivă a societății românești din prima jumătate a secolului XX. Multe dintre figurile politice pe care le evocă apar într-o lumină diferită de aceea în care avea să le rețină istoriografia de mai târziu. Probabil că tocmai în această perspectivă inedită rezidă interesul major al mărturiei sale. O carte care, reînviind o lume complexă, nici paradisiacă, nici infernală, sau poate și una și alta, dezminte deopotrivă opiniile zelatorilor și ale detractorilor actuali ai perioadei.

Mihai Dinu