Lansare de carte: Creștinismul românesc. Studii istorico-filologice, autor Alexandru Niculescu

Data : marţi, 21 noiembrie, 2017
Loc desfășurare : Sala de Lectură a Bibliotecii Facultății de Litere (Universitatea din Bucureşti)

Marți, 21 noiembrie, ora 11:00, în Sala de Lectură a Bibliotecii Facultății de Litere (Universitatea din Bucureşti), a avut loc lansarea volumului Creștinismul românesc. Studii istorico-filologice, autor Alexandru Niculescu.

Vorbitori: Emil Ionescu, Răzvan Theodorescu, Coman Lupu, Gabriela Pană Dindelegan, Gheorghe Chivu, Rodica Zafiu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Radu Preda, Ion Mitrofan.


Creștinismul românesc este o carte care va conta pentru istorici, pentru filologi, pentru teologi. Este un edificiu [prin] perspectiva sa multiculturală. Iar ceea ce este fundamental, din viziunea filologului, este faptul că în acest creștinism au fost nu una – cum se crede uneori – nu două, ci mai multe evanghelizări, au fost trepte de evanghelizare pe care istoricii trebuie să le ia în considerare pornind de la observațiile filologului.”

Răzvan Theodorescu

„Profesorul Alexandru Niculescu este nu numai autorul a numeroase volume și studii despre limba și cultura românească, prezentate constant în perspectivă romanică. Domnia sa este și formatorul unui mare număr de cercetători și de profesori, risipiți prin orașele Europei și ale lumii. Un formator de formatori.”

Coman Lupu

„Noua carte – Creștinismul românesc – încununează o direcție de cercetare căreia autorul i se dedică de mai bine de douăzeci de ani, constituind o remarcabilă sinteză asupra creștinismului românesc, realizată prin corelarea faptelor lingvistice, istorice și de istorie a religiei. […] Volumul de față este o carte singulară prin dificultatea, profunzimea și amploarea problematicii. În același timp, este o carte provocatoare, incitantă, care, lansând nenumărate idei și ipoteze, îndeamnă la reflecție. Este o carte care răspunde la nenumărate întrebări dar, în același timp, semnalează teme, probleme și întrebări încă nerezolvate, invitând ea însăși la cercetări și căutări ulterioare.”

Gabriela Pană Dindelegan

„Sunt în cartea aceasta rezultatele unei gândiri profunde, originale, de sinteză, dar sunt și foarte multe ‘provocări’ pentru cercetări. Este meritul profesorului Niculescu de a ne îndemna să revenim la creștinismul românesc din multe părți, cu o bibliografie adusă la zi. Sunt în lucrarea domnului profesor informații pe care filologii nu le-au luat întotdeauna în considerare, fie și numai pentru faptul că cercetarea textelor vechi a fost făcută după o anumită bibliografie pe care profesorul o pune acum nu la subsol, ci dă prioritate unei alte bibliografii de reinterpretare a istoriei.”

Gheorghe Chivu

„Este o carte în care se vede ce înseamnă cu adevărat un istoric al limbii române, mai ales unul care vede istoria limbii române într-un context mai larg – o istorie care nu presupune doar inventarul de forme, ci o înțelegere a faptelor culturale, o înțelegere a mentalităților, a aspectelor sociolingvistice. E ceea ce probabil trebuie să fie o istorie a limbii ca limbă de cultură, o istorie complexă, în care adesea autorul gândește efectiv ce putea să gândească un om dintr-o anumită categorie socială, dintr-o anumită mentalitate a epocii. Este o istorie pasionantă, pentru că nu este niciodată simplificată complexitatea faptelor, iar conflictele, ambiguitățile, multele necunoscute ale istoriei noastre, istoria limbii și istoria culturii și a civilizației românești se văd foarte bine aici.”

Rodica Zafiu

„Este o lucrare care poartă toate semnele paradigmei specifice științei actuale, paradigma interdisciplinarității – este o carte în care lingvistica ocupă un loc mai puțin important pentru că accentul cade în primul rând pe perspectiva antropologiei culturale și, într-o anumită măsură, a sociolingvisticii. Aș caracteriza-o deopotrivă, prin constanță, dar și prin modernitate, sub aspectul modului de abordare și de analiză a problemelor.”

Liliana Ionescu-Ruxăndoiu

„Cartea lui Alexandru Niculescu ar trebui să reprezinte un imbold pentru reluarea și aprofundarea abordărilor istoriografice între Bisericile noastre, de confesiuni ‘tradiționale’. [...] Eu cred că o combinație ideală pentru o istorie largă a fenomenului religios românesc este nu doar punerea în dialog a confesiunilor creștine și chiar a religiilor din acest spațiu, ci mai cu seamă punerea în dialog a filologiei cu istoria.”

Radu Preda

„Consacrând o bună parte din lucrare unirii acestor două componente, duarum ecclesiarum Transilvaniae, a Bisericii etnice a românilor, profesorul Niculescu caută partea perenă a manifestării culturii religioase, a etniei românești și exploatează lucrări istorice din care preia argumentele necesare.”

Ion Mitrofan

Galerie foto

Galerie video