Choose language   
 
 • Conferință și lansare de carte
  11.02.2016
  Civilizația Analfabetismului de Mihai Nadin
  Facultatea de Sociologie și Asistență Socială din Bucureșt
 • Conferință și lansare de carte
  11.02.2016
  Civilizația Analfabetismului de Mihai Nadin
  Facultatea de Sociologie și Asistență Socială din Bucureșt
 • Conferință și lansare de carte
  11.02.2016
  Civilizația Analfabetismului de Mihai Nadin
  Facultatea de Sociologie și Asistență Socială din Bucureșt
 • Conferință și lansare de carte
  10.02.2016
  Civilizația Analfabetismului de Mihai Nadin
  Universitatea Națională de Arte (Bucureşti)
 • Conferință și lansare de carte
  10.02.2016
  Civilizația Analfabetismului de Mihai Nadin
  Universitatea Națională de Arte (Bucureşti)
 • Conferință și lansare de carte
  10.02.2016
  Civilizația Analfabetismului de Mihai Nadin
  Universitatea Națională de Arte (Bucureşti)
 • Conferință și lansare de carte
  08.02.2016
  Civilizația Analfabetismului de Mihai Nadin
  Librăria Șt. O. Iosif (Brașov)
 • Conferință și lansare de carte
  08.02.2016
  Civilizația Analfabetismului de Mihai Nadin
  Librăria Șt. O. Iosif (Brașov)
 • Conferință și lansare de carte
  08.02.2016
  Civilizația Analfabetismului de Mihai Nadin
  Librăria Șt. O. Iosif (Brașov)
 • Conferință și lansare de carte
  04.02.2016
  Civilizația Analfabetismului de Mihai Nadin
  Club A, București
 • Conferință și lansare de carte
  04.02.2016
  Civilizația Analfabetismului de Mihai Nadin
  Club A, București
 • Conferință și lansare de carte
  04.02.2016
  Civilizația Analfabetismului de Mihai Nadin
  Club A, București
 • Conferință și lansare de carte
  03.02.2016
  Civilizația Analfabetismului de Mihai Nadin
  Facultatea de Matematică, Universitatea din București
 • Conferință și lansare de carte
  03.02.2016
  Civilizația Analfabetismului de Mihai Nadin
  Facultatea de Matematică, Universitatea din București
 • Conferință și lansare de carte
  03.02.2016
  Civilizația Analfabetismului de Mihai Nadin
  Facultatea de Matematică, Universitatea din București

Vă aşteptăm şi pe Blogul editurii:


Newsletter


In preparation

 • Întâlniri cu Solomon Marcus vol. 3
   by Authors
 • Biblia vitaminelor
   by Dominique Rueff
 • Fără leac
   by Pamela Weintraub
 • Bătăliile vieții
   by Luc Montagnier
 • Rani deschise 7
   by Solomon Marcus

Ne citescClarisse, by Frédéric Vitoux

Translator: Cristina Balmuş
Collection: Cărţi din buzunarul dinspre inimă

Nr. pag.: 299
Format: 13,5x20 cm
ISBN: 978-606-92895-0-1
 
 
roman

Price: 25 lei

BuyRarely does it happen for a novel to use so much elegance and artistic craft to insert that deep its roots into the land of the eternity of memory, while using with an extraordinary force the art of navigating on the very subtle line of contingency between reality and imagination.

 

Re-tracing the history of three generations of the Vitroux family, the author places in the centre of his story Clarisse's bright image, character who also inspired the title of this novel.

If at the beginning her presence seems suffocating, throughout the book her dedication becomes more and more profound, transforming itself – one might say – into devotion.

 

The novel gracefully masters the art of the portrait, evoking in a distilled manner the discrete, mysterious figure of this woman capable of a true, infinite love, that herself she defines: « I do not know how to love, I only know how to adore ».

 

Clarisse thus becomes that unique character, difficult to describe in simple words: « When I think about those years of my childhood, this is what I undoubtedly consider it as most surprising:this inability or this renunciation to further explain Clarisse. She does not correspond to any model, to any other similar image, to any part that others, by analogy, may have played. She was not, therefore, an aunt or a grandmother or some old servant of the family or maybe a poor relative accepted in the household. And what is even more curious is that my friends, who were close to our family, also accepted Clarisse as an incontestable fact, as a phenomenon they no longer sought to understand, as if that mission proved itself to be impossible. That mystery was no longer their preoccupation ».

 

The novel Clarisse proposes to its readers, first of all, a travel to the world of purity, of childhood, of disinterested friendship, of human beauty, of man’s capacity of giving themselves to the others. 

 

Therefore, a hagiographic book, in which the shade of its true inspiring character, Saint Chiara d’Assis, is never too far away.

 

Dan Burcea Publisher's note

Rareori se întâmplă ca un roman să folosească atâta eleganţă şi măiestrie artistică pentru a reuşi să-şi fixeze atât de profund rădăcinile în pământul eternității memoriei, folosind cu o extraordinară forţă arta de a naviga pe linia atât de subtilă a contingenţei dintre real şi imaginar.

Retrasând istoria a trei generaţii ale familiei Vitoux, autorul aşază în centrul naraţiunii figura luminoasă a Clarissei, personaj care dă şi titlul romanului. Dacă la început prezenţa ei pare să fie sufocantă, pe parcursul cărţii devotamentul ei devine însă din ce în ce mai profund, transformându-se, am putea spune, în devoţiune.

Romanul mânuieşte cu graţie arta portretului, a evocării într-un stil epurat a chipului discret, misterios al acestei femei capabile de o iubire adevărată, infinită, pe care singură o defineşte: „Eu nu ştiu să iubesc, ştiu să ador".

Clarisse devine astfel acel personaj unic, dificil de descris în cuvinte simple: „Când mă gândesc la aceşti ani din copilăria mea, iată ce mi se pare, fără îndoială, lucrul cel mai surprinzător: această incapacitate sau această renunţare la a o mai explica pe Clarisse. Ea nu corespundea niciunui model, niciunei imagini asemănătoare, niciunui rol pe care alţii, prin analogie, l-ar fi putut juca. Nu era, prin urmare, nici mătuşă, nici bunică, nici vreo veche servitoare de-a familiei, nici vreo rudă săracă primită la ei. Iar ceea ce e şi mai curios e faptul că prietenii mei, ca şi apropiaţii familiei, o acceptară şi ei pe Clarisse ca pe un fapt incontestabil, ca pe un fenomen pe care nu mai căutară să-l înţeleagă, de parcă această misiune se dovedea imposibilă. Acest mister nu îi preocupa".

Romanul Clarisse propune înainte de toate cititorilor un voiaj în lumea purităţii, a copilăriei, a prieteniei dezinteresate, a frumuseţii omului, a capacităţii lui de a se dărui celorlalţi. O carte hagiografică, deci, în care umbra adevăratei ei inspiratoare, sfânta Chiara d'Assisi, nu este niciodată departe.

Dan Burcea, coordonator colecţie.


From the author


Press releases

 •  

  Tango – interviu cu Frédéric Vitoux

  Numeroşi critici literari au subliniat adesea latura mea „feminină”, deoarece, în ochii lor, alunecam convingător în sensibilitatea eroinelor mele, străduindu-mă să înţeleg sau să trăiesc ceea ce ele simţeau.

Bookmarks

 • „Vreau să o iau pe Clarisse drept martoră, ca martoră a mea – acea Clarisse pe care o văd, pe care o reinventez, ale cărei imagini şi prezenţe le suprapun, acea Clarisse căreia îi aduc un omagiu prin intermediul acestor rânduri şi care, la ani de zile de la moartea ei, îmi provoacă şi acum un sentiment de fericire – o bucurie obţinută cu greu, poate, şi care trebuie meritată, dar există oare bucurii pe care să le obţii uşor?”


 • „Legendele se povestesc, sunt inaccesibile, se reinventează, ne scapă întotdeauna. Legendele sunt întocmai ceea ce nu reuşim să ne imaginăm în sensul literal al termenului, ceea ce nu are legătură cu prezentul şi nu revine asupra lui, ceea ce rămâne la distanţă, ceea ce memoria nu poate simplifica, ceea ce documentele istorice irefutabile nu prezintă şi nici nu reprezintă în faţa ochilor noştri, cu urme care, în fond, rămân vagi, anecdotele îndoielnice.”


 • „Când mă gândesc la aceşti ani din copilăria mea, iată ce mi se pare, fără îndoială, lucrul cel mai surprinzător: această incapacitate sau această renunţare la a o mai explica pe Clarisse. Ea nu corespundea niciunui model, niciunei imagini asemănătoare, niciunui rol pe care alţii, prin analogie, l-ar fi putut juca. […] Clarisse ne liniştea. Era punctul de sprijin al copilăriei noastre. Un far ce-şi revărsa asupra noastră bunătatea.”


 • „Pentru noi, Clarisse fu întotdeauna vizibilă. Întotdeauna luminoasă şi edificatoare. Întotdeauna indiscutabilă. Nu ne îndoim de un far, nu contestăm precizia poziţiei lui, nici serviciile pe care le prestează. Acesta iluminează, şi cu asta am spus tot. Furtunile se pot dezlănţui în jurul lui, însă el rezistă, ştim că va face faţă, că este ridicat pe piatră sau pe absolut, că este de nebănuit.”


 
 

©2008-2013. All rights reserved, Spandugino Publishing House.